Vrh D

Vrh D

O: Lonely Little Lord Kalokagathia Fai X M: Štafetka Valentinka

* 14.2.2013

3x fena 1x pes (1x fena nepřežila porod)

Dracéna z Floriánova panství (chovná fena)

Dračinka z Floriánova panství  + 29.4.2013

Durman z Floriánova panství